×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 899
Cột Agilent ZORBAX Eclipse XDB - C18, C8, Phenyl và CN - cung cấp bốn lựa chọn giai đoạn ngoại quan để tối ưu hóa sự phát triển phương pháp. Những cột này cung cấp hình dạng cao điểm tốt trên một phạm vi pH rộng (2-9)…
THỐNG SỐ KỸ THUẬT: Bonded Phase Pore Size Surface Area pH Range Endcapped Temp limit USP Designation ZORBAX Eclipse Plus C18 95Å 160 m2/g 2.0-9.0 Double 60 ºC L1 ZORBAX Eclipse Plus C8 95Å 160 m2/g 2.0-9.0 Double 60 ºC L7 ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 95Å 160…
Cột Bonus-RP cung cấp sự chọn lọc duy nhất và có thể áp dụng tính pH với amit đã được gắn vào liên kết trong trong chuỗi C14-alkyl. Tại pH 7 Bonus-RP cung cấp hình dạng đỉnh ưu tú cho cả những hợp chất cơ bản khó…

ZORBAX Eclipse Plus

  • Tuesday, 08 September 2015 16:35
  • Written by

Poroshell 120 Featured

  • Tuesday, 08 September 2015 16:34
  • Written by